Οι Ευρωεκλογές κρίνουν και την προοπτική της Ευρωπαϊκής Αυτοδιοίκησης

Η παράλληλη διεξαγωγή των εκλογών για την τοπική/περιφερειακή αυτοδιοίκηση και για το ευρωκοινοβούλιο,  θέτει εκ των πραγμάτων το ερώτημα της σχέσης μεταξύ των δυο αυτών πυλώνων της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Το 70% της κοινοτικής νομοθεσίας έχει άμεσο αντίκτυπο σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο και η συνεργασία των τοπικών κοινωνιών είναι επιβεβλημένη, τόσο για τη διαμόρφωση των νόμων όσο και για την υλοποίηση των πολιτικών αποφάσεων.

Μπορεί να μην είναι ευρύτερα γνωστό, αλλά η Επιτροπή των Περιφερειών είναι βασικό κομμάτι της ευρωπαϊκής  αρχιτεκτονικής. Βρίσκεται σε διαρκή διαβούλευση τόσο με το Ευρωκοινοβούλιο όσο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Commission),  ο πρόεδρος της οποίας θα εκλεγεί για πρώτη φορά από τις φετινές ευρωεκλογές.

Ο υποψήφιος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών Μάρτιν Σούλτς, ξεκίνησε ως δήμαρχος μιας μικρής σχετικά Γερμανικής πόλης και ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την αυτοδιοίκηση και τα προβλήματα της.

Τα προβλήματα αυτά είναι αλληλένδετα με την οικονομική κρίση που πλήττει σήμερα όλη την Ευρώπη, είναι η ανεργία, η περιβαλλοντική υποβάθμιση, η ενεργειακή φτώχεια, η μείωση των κονδυλίων. Οι Ευρωπαίοι σοσιαλιστές και η «Ελιά» - Δημοκρατική Παράταξη βρίσκονται στην ίδια πλευρά, για μια νέα ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική που έχει  ως επίκεντρο την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία , την περιφερειακή συνοχή .

Με την ψήφο μας για τις ευρωεκλογές μπορούμε να αλλάξουμε τους συσχετισμούς από την κορυφή, γιατί από ψηλά διαμορφώνονται οι πολιτικές που μας επηρεάζουν όλους στην καθημερινότητα μας ως δημότες.


Δεν υπάρχουν σχόλια: