Δείκτες Αποδοτικότητας και Αξιολόγησης

Πολύ συχνά γίνεται λόγος για το ρόλο της αντιπολίτευσης στο Δήμο. Κυρίως ο ρόλος αυτός είναι ελεγκτικός παρά το γεγονός ότι σε επίπεδο δήμου μπορεί , αν και δεν συνηθίζεται, να υπάρχει ουσιαστική εμπλοκή της αντιπολίτευσης στη διοίκηση δήμου, νομικών προσώπων και επιχειρήσεων.

Ο ελεγκτικός ρόλος της Αντιπολίτευσης δεν είναι καθόλου αμελητέος. Αν μια διοίκηση αισθάνεται ότι δεν υπάρχει πολιτικός έλεγχος τότε είναι πολύ πιο πιθανό να καταφύγει στην αυθαιρεσία.

Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να καταρτισθούν Δείκτες Αποδοτικότητας και Αξιολόγησης σε ότι αφορά τα οικονομικά, την πρόοδο εργασιών, το εργασιακό δυναμικό και πολλά άλλα. Φυσικά ο κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να ζητάει στοιχεία αλλά καλύτερα θα ήταν αν συμφωνούσαμε σε ένα ελάχιστο αριθμό δεδομένων, που ο ίδιος ο δήμος θα δημοσιεύει στο δημοτικό συμβούλιο και κατ’ επέκταση στους δημότες.

Πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει η αντιπολίτευση στο σύνολο της να επιδιώξει μέσα στην τρέχουσα τετραετία και για το οποίο δεν νομίζω ότι η δημοτική αρχή θα είχε αντίρρηση.

Ο "παράλληλος δήμος" της ΔΕΑΔΑ

Συζητώντας για το παρελθόν , το παρόν και κυρίως το μέλλον της ΔΕΑΔΑ είναι αρκετά χρήσιμο να δούμε το γενικότερο περιβάλλον, μέσα στο οποίο καλείται να "αναγεννηθεί" η εταιρία.

Καταρχήν είναι ο κώδικας δήμων και κοινοτήτων ,ο οποίος απ’ ότι φαίνεται υπάρχει μόνο και μόνο για να ρυθμίσει το θέμα των επιχειρήσεων, γιατί κατά τα’ άλλα εκκρεμούν 30 Υπουργικές Αποφάσεις και 11 Προεδρικά Διατάγματα για την ολοκληρωμένη εφαρμογή του. Ας σημειώσουμε επίσης, ότι ο κώδικας "έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό" στις επιχειρήσεις τεχνικών έργων , που η σημασία τους ήταν αυτονόητη, και προσπαθεί να ρυθμίσει την ύπαρξη και λειτουργία επιχειρήσεων τύπου ΔΕΑΔΑ, που ήταν κυρίως υπεύθυνες για το γενικότερο "ξεχείλωμα" των δημοτικών επιχειρήσεων.

Επιπρόσθετα, έχουμε μια κυβέρνηση που αρνείται να χρηματοδοτήσει τους συμβάσιούχους της τοπικής αυτοδιοίκησης, των οποίων οι συμβάσεις μετετράπηκαν σε αορίστου χρόνου από το ΑΣΕΠ και η οποία ενάντια στις εξαγγελίες της αύξησε σημαντικά τα παρακρατηθέντα ποσά από νομαρχίες και δήμους χωρίς μάλιστα να υπάρχει κάποιος μεγάλος και δαπανηρός , εθνικών διαστάσεων στόχος όπως ήταν ή ΟΝΕ ή οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Με άλλα λόγια έχουμε μια παγιωμένη τάση υποχρηματοδότησης και υποβάθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλες της μορφές της, την ίδια ώρα που φορτώνεται νέα βάρη από την κεντρική διοίκηση.

Συγκεκριμένα τώρα για τη ΔΕΑΔΑ, είναι φανερό ότι τόσο στη μελέτη όσο κυρίως στην πράξη τόσα χρόνια, η επιχείρηση αυτή είναι κάτι σαν "παράλληλος δήμος", μια που δραστηριοποιείται ή μπορεί να δραστηριοποιηθεί στο σύνολο σχεδόν των δράσεων ενός δήμου, πλην των στενά διοικητικών.

Πιστεύω ότι μια δημοτική επιχείρηση έχει νόημα όταν είναι ειδικού - περιορισμένου σκοπού, ή αν είναι "γενικών καθηκόντων" (όπως πρακτικά είναι η ΔΕΑΔΑ) οφείλει να είναι μικρή και υποβοηθητική των κύριων δράσεων που γίνονται από το δήμο και τα νομικά του πρόσωπα. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, δεν πρέπει να συνεχίσουν να καλύπτονται οι βασικές πολιτιστικές δράσεις από τη ΔΕΑΔΑ και υποστηρίζω ότι πρέπει να ιδρυθεί ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που να αφορά τον πολιτισμό, σε αναλογία με ότι συμβαίνει με τον αθλητισμό (ΟΑΔΑ-Γυμναστήριο) και τις κοινωνικές παροχές (ΚΑΠΗ, Παιδικοί Σταθμοί).

Αυτό το νομικό πρόσωπο καλύπτοντας τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες που υπάρχουν στον τομέα του πολιτισμού, θα είναι σε καλύτερη θέση να αποσπάσει τις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό. Εν τέλει , η ΔΕΑΔΑ μπορεί να είναι βιώσιμη και χρήσιμη κυρίως ως φορέας υλοποίησης διαφόρων αυτοτελών προγραμμάτων που μπορεί να προκύπτουν, μέσα στο φάσμα των σκοπών που προδιαγράφηκαν στη μελέτη.

Να πέσουν οι μάσκες...

Μετά από μια σειρά συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου σχετικά με οικονομικά θέματα, νομίζω ότι έχει σκιαγραφηθεί επαρκώς το σύστημα με το οποίο λειτουργούσε η προηγούμενη δημοτική αρχή.

Σημαντικά χρηματικά ποσά διακινήθηκαν μεταξύ δήμου και δημοτικών επιχειρήσεων, εκτός των ελέγξιμων λογαριασμών. Αυτό έγινε για να συντηρηθεί το μέγα πλήθος των εργαζομένων που προσέλαβε η δημοτική αρχή στις επιχειρήσεις χωρίς κανένα προγραμματισμό.

Ήταν μια πορεία που οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή. Δεκάδες πρώην εργαζόμενοι της ΔΕΑΔΑ και ΔΕΤΕΔΑ υποφέρουν σήμερα από το γεγονός ότι δεν μπορούν άμεσα να ενταχθούν στις μεταβατικές διατάξεις για τις δημοτικές επιχειρήσεις λόγω προβλημάτων κατά την διαδικασία πρόσληψης τους, με αποκλειστική ευθύνη της δημοτικής αρχής. Εργαζόμενοι που δούλεψαν κανονικά και τίμησαν το μισθό τους, σε αντίθεση με πολλούς άλλους της ίδιας περιόδου. Είναι περίπου αυτοί που θα εργάζονταν κανονικά αν η προηγούμενη διοίκηση είχε κάνει προσλήψεις με λογική και οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται σαν "ασπίδα προστασίας" μιας αδιέξοδης και στρεβλής πολιτικής.

Ακόμα και αν δεχθούμε ότι αυτό που έγινε είναι μέρος μιας αλυσίδας λανθασμένων επιλογών που ξεκινάνε από τη κεντρική κρατική διοίκηση (κάτι που εν μέρει είναι αληθές), δεν απαλλάσσεται η εκάστοτε διοίκηση του δήμου από τις συνέπειες των επιλογών της, ούτε και η εκάστοτε αντιπολίτευση από την υποχρέωση της να ελέγχει επαρκώς την λειτουργία της δημοτικής αρχής.

Από εκεί και πέρα όμως όταν μεταφέρονται χρήματα του δήμου "χέρι με χέρι" και όχι μέσω διάφανων τραπεζικών και λογιστικών διαδικασιών, εγείρεται εκ των πραγμάτων θέμα να πιστοποιηθεί με κάποιο τρόπο ότι τα χρήματα των δημοτών δεν χρησιμοποιήθηκαν σε αλλότριους σκοπούς. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει άμεσα, τόσο μέσα από μηχανισμούς της δικαιοσύνης όσο και από ελεγκτές της δημόσιας διοίκησης αλλιώς θα γίνουμε μάρτυρες καταστάσεων απείρου κάλλους.

Για παράδειγμα, ο κ. Νομικός (πρώην πρόεδρος της ΔΕΑΔΑ) φέρεται να έχει πάρει ένα σεβαστό ποσό για λογαριασμό του γραφείου του Δημάρχου. Στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο υποστήριξε ότι τα χρήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για διάφορους σκοπούς ,μεταξύ των οποίων ήταν και η χρηματοδότηση "τοπικών υποψηφίων βουλευτών που το ζήτησαν", αν το μεταφέρω σωστά.

Δύο περιπτώσεις υπάρχουν: Ή πρόκειται για συκοφαντία εναντίων υποψηφίων εκείνης της περιόδου ή πράγματι η προηγούμενη δημοτική αρχή προσπάθησε να επηρεάσει τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών, τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο. Και οι δύο περιπτώσεις είναι απαράδεκτες, όπως απαράδεκτο θα είναι αν η κατηγορία αυτή αφεθεί να αιωρείται και να χρησιμοποιείται πολιτικά ανάλογα με την περίπτωση.

Δεν έχει τόσο σημασία αν δια της "μεθόδου του αποκλεισμού" δόθηκαν επιτόπου μερικές απαραίτητες εξηγήσεις από τον πρωην πρόεδρο, που μπορεί να ικανοποιούν κάποιους από εμάς. Οφείλει ο κ. Νομικός να δώσει αποδείξεις και ονόματα για όλα όσα είπε όπως και ο κ. Στριφτός οφείλει να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τον κ. Νομικό μια που ως δήμαρχος είχε την πολιτική ευθύνη της διαχείρισης των χρημάτων των δημοτών και της επιλογής των συνεργατών του σε δήμο και επιχειρήσεις. Επιτέλους να πέσουν οι μάσκες...

Είναι εφαρμόσιμη η Κυκλοφοριακή Μελέτη;

Πολλά προβλήματα δημιούργησε η τμηματική εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης στην περίπτωση της Δεκελείας (μονοδρόμηση προς το κέντρο της πόλης από την Αριστοτέλους).

Η λογική λέει ότι μια κυκλοφοριακή μελέτη εφαρμόζεται συνολικά, μια που σχεδιάζεται λαμβάνοντας υπόψη την συνολική κίνηση μιας πόλης και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των οδικών αρτηριών.

Η δημοτική αρχή ισχυρίζεται ότι ο μόνος τρόπος για να μπει φανάρι στη διασταύρωση Δεκελείας – Αριστοτέλους είναι η μονοδρόμηση της Δεκελείας σύμφωνα με την μελέτη και ότι αυτό είναι κάτι που επείγει. Δεν θα αμφισβητήσω την αναγκαιότητα να μπει φανάρι στη συγκεκριμένη διασταύρωση, όμως η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί είναι απαράδεκτη και εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια οδηγών και πεζών.

Πολλά αμάξια που έρχονται από την Ηρακλείτου και τη Δημητρίου Δαμάσκου στρίβουν ανάποδα στηv Δεκελείας και ανεβαίνουν αντίθετα με το ρεύμα τουλάχιστον μέχρι το ύψος της Βουλγαροκτόνου. Αυτή είναι μια κατάσταση που θα μπορούσε ίσως ο δήμος να αντιμετωπίσει εφαρμόζοντας κάποιες μονοδρομήσεις που προβλέπονται στη μελέτη όπως π.χ τη μονοδρόμηση της Ηρακλείτου μέχρι την Κωνσταντινουπόλεως και της Ευ. Γκέλα μέχρι την Αριστοτέλους κ.α

Πάντως αν η δημοτική αρχή πιστεύει ότι η μελέτη δεν είναι εφαρμόσιμη στο σύνολο της ή ότι χρειάζεται αναθεώρηση ή συμπλήρωση, καλό θα ήταν μετά την αρχική εγκατάσταση του φωτεινού σηματοδότη να δρομολογήσει διαδικασίες για να ξανακάνει την Δεκελείας δρόμο διπλής κυκλοφορίας.