Λάθος η Μετεγκατάσταση του Καζίνου της Πάρνηθας

Μια ακόμα ηχηρή αντίδραση στη μετεγκατάσταση του Καζίνου της Πάρνηθας, εκδηλώθηκε με την ομόθυμη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής εναντίον του σχεδίου.  

Η κάθοδος του Καζίνου στο Μαρούσι, είναι μια λανθασμένη απόφαση. Υποβαθμίζει τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα έχει η παρουσία  του “ναού του τζόγου” σε μια  τόσο κεντρική και πυκνή σε δραστηριότητες περιοχή της Αττικής (δίπλα στο Golden Hall), αλλά και δεν αποτιμά σωστά τη σημερινή θέση της επιχείρησης στην Πάρνηθα.  

Πέρα από τις αρνητικές επιπτώσεις της μετεγκατάστασης στον δήμο Αχαρνών που έχει γνωστά οικονομικά προβλήματα, είναι φανερό πως δεν έχουν συνυπολογιστεί οι θετικές επιπτώσεις στη βιωσιμότητα του Καζίνου από την μελλοντική αξιοποίηση του κτήματος Τατοΐου, ούτε οι δυνατότητες που υπάρχουν για την αναβάθμιση της Πάρνηθας ως πόλου ήπιας και συμβατής με το περιβάλλον τουριστικής έλξης. 

Ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 7 Φεβρουαρίου, η απόφαση πρέπει να επανεξεταστεί με περισσότερη τεκμηρίωση και διαφάνεια ώστε να αντισταθμιστεί, χωρίς εκπτώσεις, το κοινωνικό και περιβαλλοντικό όφελος έναντι του επιχειρηματικού.