Αδρανοποίηση του Γραφείου Ενημέρωσης για την Απασχόληση

Προς: Πρόεδρο Γραφείου Ενημέρωσης για την Απασχόληση κ. Παύλο Γεροντίδη

Κοινοποίηση: Δήμαρχο Αχαρνών, κ. Παναγιώτη Φωτιάδη
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Γιάννη Γρηγοριάδη

Θέμα: Αδρανοποίηση του Γραφείου Ενημέρωσης για την ΑπασχόλησηΚ. Πρόεδρε,

Σύμφωνα με το Άρθρο 85 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων συστάθηκε και στο Δήμο μας Γραφείο Ενημέρωσης για την Απασχόληση.

Παρά το γεγονός ότι το πρόβλημα της ανεργίας στη πόλη μας είναι ιδιαιτέρως οξυμένο, η επιτροπή αυτή έχει συνεδριάσει μόνο μια φορά. Κάτι τέτοιο δίνει μια εικόνα αδιαφορίας μπροστά σε ένα πρόβλημα που έχει ευρύτερες κοινωνικές επιπτώσεις. Ακόμα και η ελάχιστη πρόοδο στον τομέα αυτό, μπορεί να σημαίνει πολλά για κάποιους συνανθρώπους μας, ιδιαίτερα τους νέους.

Σας παρακαλώ και εγγράφως να προχωρήσετε στην ενεργοποίηση του Γραφείου.


Με τιμή,


Σπύρος Βρεττός
Δημοτικός Σύμβουλος Αχαρνών