ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ;


Επανήλθε δριμύτερη η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής δίνοντας νέα άδεια ερευνών για ύπαρξη μαρμαροφόρων κοιτασμάτων στη Βόρεια πλευρά του Πεντελικού Όρους (θέση «Πύλιζα»), ανάλογη με εκείνη που είχε εκδώσει πριν από λίγους μήνες στη θέση «Βαθιά Χούνη Άνω Ραπεντώσας» ξεσηκώνοντας τον Δήμο Διονύσου και τους κατοίκους. 

Με την ίδια ακριβώς μεθόδευση της κατάτμησης, ώστε να αποφεύγεται η συμμόρφωση σε αυστηρότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές, και με τον ίδιο σκοπό της δημιουργίας λατομείου εξόρυξης αδρανών υλικών με άρση του αναδασωτέου χαρακτήρα και σε μικρή απόσταση από κατοικημένες περιοχές.

Στο μεσοδιάστημα, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση είχε εγκρίνει με αιφνιδιαστικό τρόπο τους περιβαλλοντικούς όρους για την  επαναλειτουργία μονάδας ετοίμου σκυροδέματος στην περιοχή Κίτσι Κορωπίου, δίπλα σε σχολεία, οικιστικές και δασικές περιοχές, με αποτέλεσμα την έντονη αντίδραση του Δήμου και τη διοικητική προσφυγή του για την ακύρωση της απόφασης.

Είναι φανερό λοιπόν ότι κάτι δεν πάει καλά με τον τρόπο που λειτουργούν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς προωθούν αποφάσεις χωρίς την απαραίτητη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και αφήνουν περιθώρια για την παράκαμψη των απαραίτητων περιβαλλοντικών συμμορφώσεων.

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν είναι αυτοδιοίκηση και συνεπώς η κυβέρνηση έχει την πλήρη πολιτική ευθύνη για την ορθή λειτουργία και τις αποφάσεις της. Δεν είναι δυνατόν π.χ η υπουργός Πολιτισμού και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος να δηλώνουν ότι το ζήτημα των Λατομείων για την Πεντέλη έχει τελειώσει οριστικά και ταυτόχρονα να συνεχίζεται η αλυσίδα των αδειοδοτήσεων.   

Αν η κυβέρνηση δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτή την ευθύνη, τότε καλά θα κάνει να ενεργοποιήσει τη μεταφορά των σχετικών αρμοδιοτήτων από την Αποκεντρωμένη στην Αιρετή Περιφέρεια.  Αλλιώς, οφείλει να εξασφαλίσει ότι όλες οι αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και να είναι συνεπής με τις δεσμεύσεις που δημόσια αναλαμβάνει προς τους Δήμους και τις τοπικές κοινωνίες.