Τα «Ανοιχτά Δεδομένα» στη μάχη κατά της Εγκληματικότητας στην Αττική

Προς: Ελληνική Αστυνομία
         ΓΑΔΑ
         Α.Ε.Α/Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας
Θέμα: Τα «Ανοιχτά Δεδομένα» στη μάχη κατά της Εγκληματικότητας στην Αττική
Τα στατιστικά στοιχεία για  την εγκληματικότητα που δημοσιεύει με τη μορφή Ανοιχτών Δεδομένων (OPEN DATA) η Ελληνική Αστυνομία, είναι πολύ χρήσιμα για την γενική παρακολούθηση της εξέλιξης ενός σημαντικού προβλήματος με έντονη επίπτωση στην καθημερινότητα του πολίτη.  Στην περίπτωση της Αττικής,  η αξία τους θα πολλαπλασιαζόταν  αν αυτά δημοσιεύονταν  σε επίπεδο αστυνομικού τμήματος και όχι γενικής Διεύθυνσης (ΓΑΔΑ) όπως γίνεται σήμερα, στο site της Αστυνομίας (http://www.hellenicpolice.gr/) και το κεντρικό αποθετήριο Ανοιχτών Δεδομένων  (www.data.gov.gr) .
Ο λόγος είναι ότι κάτι τέτοιο θα επέτρεπε την αξιόπιστη κοινωνική αξιολόγηση σε επίπεδο Δήμου/Γειτονιάς , καθιστώντας περισσότερο ενήμερο και συμμέτοχο τον πολίτη στις προσπάθειες  μείωσης της εγκληματικότητας. Μείωση που ταυτόχρονα πρέπει να συνδυάζεται με την αποφυγή δημιουργίας περιοχών συσσώρευσης της εγκληματικής δράσης («γκέτο»-«άβατο» κ.α).  
Επιπλέον, η δημοσίευση των δεδομένων σε αναλυτικότερη γεωγραφική μορφή και σε μεγαλύτερη συχνότητα (εξάμηνο-τρίμηνο-μήνας) θα επιτρέψει τον ευκολότερο συνδυασμό τους με άλλα στοιχεία, που ενδεχομένως να οδηγήσουν στην βελτίωση μιας σειράς κοινωνικών πολιτικών που εφαρμόζονται ή σχεδιάζονται σήμερα.  
Αυτού του είδους η χρησιμοποίηση των ανοιχτών δεδομένων, έχει καταστεί σημαντική προτεραιότητα διεθνώς και  είναι σημαντικό να γνωρίζει ο πολίτης,  πότε και πως σκοπεύει η Ελληνική Αστυνομία να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της σ΄αυτό τον τομέα.  

Με εκτίμηση
Σπύρος Βρεττός
Μηχανικός Η/Υ ΕΜΠ