Καλές Διακοπές, Καλό Καλοκαίρι!


Μελέτη για την ανάπτυξη των υποδομών ευρυζωνικότητας

Ίσως να φαίνεται παράδοξο σε κάποιους, να ενδιαφέρεται ένας δήμος που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα στην καθημερινότητα του με την ευρυζωνικότητα και τις νέες τεχνολογίες, αλλά δεν είναι έτσι.

Ο δήμος μας οφείλει να εκπονήσει μελέτη για την ανάπτυξη των υποδομών ευρυζωνικότητας, τόσο για τη διασύνδεση των δημοσίων κτιρίων που στεγάζουν υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα που βρίσκονται εκτός του Δημαρχείου (ΚΑΠΗ, Παιδικοί Σταθμοί ) , όσο και για το σύνολο της πόλης (Νοικοκυριά, επιχειρήσεις, σχολεία κ.α).

Οι υποδομές ευρυζωνικότητας είναι οι υποδομές της κοινωνίας της γνώσης και δίνουν νέες δυνατότητες στη διοίκηση, την εκπαίδευση ακόμα και την ιατρική. Δεν είναι πολυτέλεια για το δήμο μας, αλλά αναγκαιότητα που αφορά άμεσα την ποιότητα της ζωής μας στην πόλη, εξίσου όσο την αφορούν η ανάπτυξη των υπολοίπων δικτύων κοινής ωφελείας .

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου για την πορεία εργασιών στο Συγκοινωνιακό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ)

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Γιάννη Γρηγοριάδη

Κοινοποίηση: Δήμαρχο Αχαρνών, κ. Παναγιώτη Φωτιάδη


Θέμα: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου για την πορεία εργασιών στο Συγκοινωνιακό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ)


Κ. Πρόεδρε,
Η λειτουργία του Συγκοινωνιακού Κέντρου Αχαρνών πρόκειται να επηρεάσει σε μέγιστο βαθμό το σύνολο της πόλη μας και ιδιαίτερα τις Νότιες περιοχές της (Αγ. Δημήτρης, Αγία Άννα, Κόκκινος Μύλος κ.α).

Παρά τη σημαντικότητα του θέματος που όλοι μας αναγνωρίζουμε σε κάθε ευκαιρία, το δημοτικό συμβούλιο δεν έχει σαφή εικόνα ούτε της πορείας των έργων που γίνονται, ούτε των έργων και των δράσεων που πρέπει να κάνει ο δήμος για να αξιοποιήσει θετικά την λειτουργία του ΣΚΑ.

Αναρωτιέται κανένας αν τελικά μαθαίνουμε από τα λάθη, μας μια που παρόμοια αδιαφορία κατά την κατασκευή του Ολυμπιακού Χωριού οδήγησε στην σημερινή κατάσταση, όπου τρέχουμε εκ των υστέρων να καλύψουμε διάφορες σημαντικές ελλείψεις.

Σας παρακαλώ να φέρετε σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα: «Ενημέρωση για την πορεία εργασιών στο Συγκοινωνιακό Κέντρο Αχαρνών» και να καλεστούν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες που εμπλέκονται.

Με τιμή,
Σπύρος Βρεττός
Δημοτικός Σύμβουλος Αχαρνών

Αξιολόγηση της ανακύκλωσης και εκπτώσεις επί των δημοτικών τελών

Προς: Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος κ. Σωκράτη Πετρόπουλο
Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Νίκο Κολετζάκη

Κοινοποίηση: Δήμαρχο Αχαρνών, κ. Παναγιώτη Φωτιάδη
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Γιάννη Γρηγοριάδη

Θέμα: Αξιολόγηση της ανακύκλωσης και εκπτώσεις επί των δημοτικών τελών.

Κ. Αντιδήμαρχε,

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού περιβάλλοντος κ. Σουφλιά, προωθείται (με τη συνεργασία όλων των συστημάτων ανακύκλωσης) νέο μοντέλο χρηματοδότησης των δήμων, για την υποστήριξη της συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων που συγκεντρώνονται στους «μπλε κάδους».

Πιο συγκεκριμένα , η επιπλέον οικονομική ενίσχυση ανά ΟΤΑ που θα δίνεται από το Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών είναι κλιμακωτή και υπολογίζεται με βάση την ποσότητα αποβλήτων που συλλέγεται ανά κάτοικο σε ετήσια βάση.

Στα πλαίσια αυτά ένας δήμος που θα συλλέγει έως οκτώ (8) κιλά ανά κάτοικο σε ετήσια βάση θα χρηματοδοτείται με 30 ευρώ τον τόνο, από το Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης. Αντίστοιχα, εάν συλλέγει από οκτώ (8) έως δεκαπέντε (15) κιλά ανά κάτοικο σε ετήσια βάση θα χρηματοδοτείται με 40 ευρώ τον τόνο κ.ο.κ.

Ανεξάρτητα από την ορθότητα ή όχι των παραπάνω ο Δήμος Αχαρνών οφείλει να ελέγχει την αποδοτικότητα του συστήματος ανακύκλωσης που εφαρμόζει, με σκοπό καταρχήν την βελτιστοποίηση του αλλά και για την οποιαδήποτε άλλη αξιοποίηση του στοιχείου αυτού.

Σας παρακαλώ να εξετάσετε και να ενημερώσετε το Δημοτικό Συμβούλιο όσον αφορά:

α) Πόσα κιλά αποβλήτων ανά κάτοικο έχουν συλλεχθεί στην πόλη μας από την εφαρμογή του συστήματος μέχρι σήμερα.

β) Εάν κρίνετε σκόπιμο να συνδεθεί η επίδοση αυτή με εκπτώσεις επί των Δημοτικών Τελών που καταβάλουν οι δημότες, ώστε να δημιουργηθεί έτσι ένα επιπλέον σύστημα «συλλογικής επιβράβευσης» που θα προωθήσει περαιτέρω την πρακτική της ανακύκλωσης.Με τιμή,
Σπύρος Βρεττός
Δημοτικός Σύμβουλος Αχαρνών

Ενίσχυση του 19ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών

Προς: Πρόεδρο Επιτροπής Παιδείας κ. Κών/νο Κούτα
Πρόεδρο ΟΑΔΑ κ. Αθανασιάδη Γιώργο

Κοινοποίηση: Δήμαρχο Αχαρνών, κ. Παναγιώτη Φωτιάδη
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Γιάννη ΓρηγοριάδηΘέμα: Ενίσχυση του 19ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών

Κ. Πρόεδρε,

Πολλά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το 19ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών στην περιοχή της Αγίας Άννας, μια που τα κτίρια στα οποία στεγάζεται χρίζουν άμεσης αντικατάστασης.

Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων έχει απευθυνθεί σε όλες τις σχετικές υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά του Πρόσωπα για το σύνολο των θεμάτων αυτών, αλλά τα προβλήματα παραμένουν ανοικτά.

Σας παρακαλώ να ενημερώσετε το Δημοτικό Συμβούλιο όσον αφορά:
α) Πότε και με ποιο τρόπο σκοπεύει ο Δήμος να προχωρήσει στην αντικατάσταση των κτιρίων.
β) Πως υποστηρίζει την συντήρηση/ εκσυγχρονισμό των σημερινών εγκαταστάσεων.
γ) Πότε θα προχωρήσει στην ενίσχυση της περίφραξης του αθλητικού χώρου, την αντικατάσταση όλων των φθαρμένων οργάνων και την ενοποίηση του με το προαύλιο του σχολείου.

Με τιμή,
Σπύρος Βρεττός
Δημοτικός Σύμβουλος Αχαρνών