Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου για την πορεία εργασιών στο Συγκοινωνιακό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ)

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Γιάννη Γρηγοριάδη

Κοινοποίηση: Δήμαρχο Αχαρνών, κ. Παναγιώτη Φωτιάδη


Θέμα: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου για την πορεία εργασιών στο Συγκοινωνιακό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ)


Κ. Πρόεδρε,
Η λειτουργία του Συγκοινωνιακού Κέντρου Αχαρνών πρόκειται να επηρεάσει σε μέγιστο βαθμό το σύνολο της πόλη μας και ιδιαίτερα τις Νότιες περιοχές της (Αγ. Δημήτρης, Αγία Άννα, Κόκκινος Μύλος κ.α).

Παρά τη σημαντικότητα του θέματος που όλοι μας αναγνωρίζουμε σε κάθε ευκαιρία, το δημοτικό συμβούλιο δεν έχει σαφή εικόνα ούτε της πορείας των έργων που γίνονται, ούτε των έργων και των δράσεων που πρέπει να κάνει ο δήμος για να αξιοποιήσει θετικά την λειτουργία του ΣΚΑ.

Αναρωτιέται κανένας αν τελικά μαθαίνουμε από τα λάθη, μας μια που παρόμοια αδιαφορία κατά την κατασκευή του Ολυμπιακού Χωριού οδήγησε στην σημερινή κατάσταση, όπου τρέχουμε εκ των υστέρων να καλύψουμε διάφορες σημαντικές ελλείψεις.

Σας παρακαλώ να φέρετε σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα: «Ενημέρωση για την πορεία εργασιών στο Συγκοινωνιακό Κέντρο Αχαρνών» και να καλεστούν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες που εμπλέκονται.

Με τιμή,
Σπύρος Βρεττός
Δημοτικός Σύμβουλος Αχαρνών

Δεν υπάρχουν σχόλια: