ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η 24ΩΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

Στο ίδιο έργο θεατές είναι εδώ και πολλά χρόνια οι πάνω από 100.000 κάτοικοι του Δήμου Αχαρνών, που ενώ διαθέτουν στην περιοχή τους σύγχρονη και καλά εξοπλισμένη Πολυκλινική (Α.Ε.Μ.Υ – Ολυμπιακό Χωριό) καθώς και Κέντρο Υγείας, όχι μόνο δεν έχουν σημείο αναφοράς για έκτακτα περιστατικά αλλά και για απλούστερες υπηρεσίες υγείας καταφεύγουν εκτός πόλης.

Δεν είναι μόνο οι ελλείψεις στο προσωπικό, είναι και η αδυναμία εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ των δύο αυτών μονάδων οι οποίες ανέπτυξαν έναν ιδιότυπο επιχειρησιακό και χωροταξικό ανταγωνισμό που έχει αναστείλει τη δικτύωση τους με την τοπική κοινωνία και τις ανάγκες της.

Καθώς επίκειται νέα νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την πρωτοβάθμια υγεία της χώρας και έχοντας την εμπειρία των ανάλογων αποτυχημένων σχεδίων πριν την πανδημία αλλά και την προβληματική διαχείριση αυτής, κανείς δεν είναι διατεθειμένος να ικανοποιηθεί με όμορφα σχέδια επί χάρτου και αόριστες υποσχέσεις.

Αυτό που χρειάζεται είναι συγκεκριμένες δεσμεύσεις, συντονισμός και χρονοδιάγραμμα που θα καταλήγει στην 24ωρη λειτουργία των κεντρικών μονάδων υγείας του Δήμου Αχαρνών. Κάτι τέτοιο θα αποτελέσει ένα απτό δείγμα αποτελεσματικότητας και αποκέντρωσης των υπηρεσιών υγείας στην Ανατολική Αττική, που έχει ανάγκη από παρεμβάσεις με ουσία και όχι λόγια κενά περιεχομένου.