Δείκτες Αποδοτικότητας και Αξιολόγησης

Πολύ συχνά γίνεται λόγος για το ρόλο της αντιπολίτευσης στο Δήμο. Κυρίως ο ρόλος αυτός είναι ελεγκτικός παρά το γεγονός ότι σε επίπεδο δήμου μπορεί , αν και δεν συνηθίζεται, να υπάρχει ουσιαστική εμπλοκή της αντιπολίτευσης στη διοίκηση δήμου, νομικών προσώπων και επιχειρήσεων.

Ο ελεγκτικός ρόλος της Αντιπολίτευσης δεν είναι καθόλου αμελητέος. Αν μια διοίκηση αισθάνεται ότι δεν υπάρχει πολιτικός έλεγχος τότε είναι πολύ πιο πιθανό να καταφύγει στην αυθαιρεσία.

Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να καταρτισθούν Δείκτες Αποδοτικότητας και Αξιολόγησης σε ότι αφορά τα οικονομικά, την πρόοδο εργασιών, το εργασιακό δυναμικό και πολλά άλλα. Φυσικά ο κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να ζητάει στοιχεία αλλά καλύτερα θα ήταν αν συμφωνούσαμε σε ένα ελάχιστο αριθμό δεδομένων, που ο ίδιος ο δήμος θα δημοσιεύει στο δημοτικό συμβούλιο και κατ’ επέκταση στους δημότες.

Πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει η αντιπολίτευση στο σύνολο της να επιδιώξει μέσα στην τρέχουσα τετραετία και για το οποίο δεν νομίζω ότι η δημοτική αρχή θα είχε αντίρρηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: