Παραδείγματα...

Απάντησε επί προσωπικού ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γιάννης Γρηγοριάδης. Με επιχειρήματα, με λόγο αιχμηρό αλλά χωρίς ακρότητες, ο εμπειρότερος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου μας υποστήριξε τον εαυτό του σε σχέση με δημοσίευμα εφημερίδας που τον αφορούσε. Πιστεύω ότι έδωσε ένα σωστό παράδειγμα προς όλους τους δημοτικούς συμβούλους για τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους θέματα...

Δεν υπάρχουν σχόλια: