Επένδυση στη Δημοκρατία

Για να μην γενικεύουμε, η επιτροπή Συγκοινωνιών της οποίας προΐσταται ο Αντιδήμαρχος κ. Στούρας λειτουργεί. Όμως είναι πρακτικά αδύνατο να παρακολουθήσει ένας δημοτικός σύμβουλος συνεδριάσεις που γίνονται εργάσιμες ώρες. Με την ίδια λογική που διεξάγονται οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου απόγευμα θα πρέπει να διεξάγονται απόγευμα και όλες οι συνεδριάσεις στις οποίες συμμετέχουν αιρετοί και πολίτες (Δημοτικών Επιτροπών και Διοικητικών Συμβουλίων). Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν υπηρεσιακοί και πρακτικοί λόγοι, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να επενδύσει ο Δήμος στη δημοκρατία και να υποστηρίξει με το ανάλογο προσωπικό την λειτουργία των θεσμών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: