Για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αχαρνών

Η μεγαλύτερη ένσταση που έχω όσο αφορά τη διαδικασία της σύνταξης του επιχειρησιακού προγράμματος του δήμου, προκύπτει από το γεγονός ότι αν και δουλεύεται 8 περίπου μήνες πρώτη φορά απασχόλησε το δημοτικό συμβούλιο.

Πιστεύω ότι χάθηκε μια ευκαιρία να ενεργοποιηθούν οι επιτροπές του δημοτικού συμβουλίου, που δυστυχώς η δημοτική αρχή δεν βλέπω να έχει διάθεση να λειτουργήσει. Ακόμα και επιτροπές που προβλέπονται από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως για την πρόληψη της παραβατικότητας ή την απασχόληση έχουν συνεδριάσει μόνο μια φορά.

Δυστυχώς, ούτε κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης (που είναι εξαιρετικά σύντομη) προβλέπεται ,μέχρι τώρα τουλάχιστον, εμπλοκή του δημοτικού συμβουλίου και των επιτροπών του. Είναι κρίμα, γιατί νομίζω ότι θα βοηθούσε και στον έλεγχο της υλοποίησης του προγράμματος.

Όσον αφορά την υλοποίηση θα ήθελα να προσθέσω ότι είναι ανάγκη να την παρακολουθήσουμε μέσω της ανάπτυξης του συστήματος δεικτών επίδοσης, που προβλέπεται από τις διαδικασίες ανάπτυξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, παρότι δίνεται η δυνατότητα παράκαμψης του. Αλλιώς δεν μιλάμε για πρόγραμμα αλλά για έκθεση ιδεών.

Τέλος για να μπαίνουμε και στην ουσία των όσων γράφονται, μου κάνει εντύπωση η ελαφρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται η υπόθεση του Συγκοινωνιακού Κέντρου Αχαρνών. Μεγαλύτερη βαρύτητα δίδεται στα «Βαρέα Αθλήματα» παρά στο ΣΚΑ.

Κατά τη γνώμη μου η πόλη μας αντιμετωπίζει τουλάχιστον δύο μεγάλες προκλήσεις : η μια στο Βορρά, που είναι η ενσωμάτωση του Ολυμπιακού Χωριού και η άλλη στο Νότο που είναι η ολοκλήρωση του ΣΚΑ και των υποδομών του. Από αυτά τα δύο σημαντικά θέματα, θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό η φυσιογνωμία της πόλης τις επόμενες δεκαετίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: