Άμεσα να γίνει η συνάντηση για το ΙΚΑ

Το δημοτικό συμβούλιο συζήτησε τελικά το θέμα της μεταστέγασης των υπηρεσιών του ΙΚΑ σε άλλο κτίριο, ύστερα από ταυτόχρονη πρόταση των δημοτικών παρατάξεων "Αχαρνές – Σύγχρονη Πόλη" και ΠΑΣΥΜ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συζήτηση έγινε καθυστερημένα, σίγουρα όμως δεν είναι αργά αν είμαστε ενωμένοι και συντονισμένοι στις προσπάθειες μας.

Αν υπάρχουν πολεοδομικές παρανομίες στη Φαρμαπλαστ αυτό είναι κάτι που ενισχύει την ομόφωνη άποψη του δημοτικού συμβουλίου για κατάργηση της απόφασης και άμεση ανέγερση του κτιρίου του ΙΚΑ στη Λαθέα. Βέβαια, δεν πρέπει να βασιστούμε μόνο σε αυτό το ενδεχόμενο. Στη συνάντηση με τους υπεύθυνους του ΙΚΑ που αποφασίστηκε να γίνει, θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν εξυπηρετείται ο πολίτης στη θέση που επέλεξαν. Επιπλέον, η συνάντηση είναι ανάγκη να γίνει γρήγορα, ώστε να ξεκαθαριστεί το τοπίο και να σχεδιαστούν οι όποιες επόμενες κινήσεις αντίδρασης στα σχέδια του ΙΚΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: