Βιώσιμη Αγροτική Ανάπτυξη και στην Αττική

Παρά τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η αγροτική παραγωγή (είδαμε τις νέες κινητοποιήσεις των αγροτών και τις άστοχες αντιδράσεις της κυβέρνησης), λόγω της μεγάλης ανεργίας έχει αναθερμανθεί  το ενδιαφέρον για δραστηριοποίηση στον τομέα, σε όλη την Ελλάδα άλλα και στην Αττική.

Όσοι μάλιστα ταυτίζουν την Αττική με την Αθήνα και την αστική της δομή μπορεί να θεωρούν παράδοξη ή και αντιφατική την αγροτική δραστηριότητα στο λεκανοπέδιο, κάτι που βέβαια όσοι έχουμε εικόνα  της γεωγραφίας και της εξέλιξης των Μεσογείων, του Θριασίου, των Μεγαρέων , της Λαυρεωτικής , της Βόρειας Αττικής  κ.α, ξέρουμε ότι δεν ισχύει.

Η αμπελουργία και  η οινοποίηση, η ελαιοκομία και η παραγωγή/τυποποίηση του λαδιού, τα κηπευτικά,  η κτηνοτροφία κ.α αποτελούν πολύ γνώριμες μορφές απασχόλησης στην Αττική γη με πλούσιο παρελθόν, δύσκολο παρόν αλλά ενδεχομένως λαμπρό μέλλον.

Το μέλλον εξαρτάται  από το κατά πόσο θα μπορέσουν οι παραγωγοί , αγρότες και μεταποιητές,  να αντιμετωπίσουν  τις πολλές ιδιαιτερότητες , προβλήματα και πλεονεκτήματα, που παρουσιάζει ο έντονα περιαστικός χαρακτήρας της αγροτικής δραστηριότητας στην  Αττική.

Που τελειώνει το δάσος και που αρχίζει ο αγρός; Πως αντιμετωπίζεται ο κατακερματισμός της γης και πως προστατεύεται αυτή από την επέκταση των πόλεων;  Πως γίνεται η διαχείριση των υδάτων και των φυτοφαρμάκων; Πως θα τροφοδοτηθούν με φρέσκα προϊόντα τα αστικά κέντρα και αντίστροφα, πως θα διευκολυνθεί ο αστός να επισκεφθεί και να γνωρίσει την αγροτική παραγωγή που βρίσκεται τόσο κοντά του; Πως θα ενσωματωθούν τεχνολογικές καινοτομίες ; Πως  θα μπουν τα αγροτικά προϊόντα όχι μόνο στις λαϊκές αγορές, αλλά και σε μικρότερες ή μεγαλύτερες εμπορικές αλυσίδες της Αθήνας και των αστικών κέντρων; 


Οι απαντήσεις στα ιδιαίτερα αυτά ζητήματα είναι σημαντικές για μια βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Αττική και πρέπει να δρομολογηθούν, παράλληλα με την επίλυση των κρίσιμων προβλημάτων που αφορούν το κόστος παραγωγής, το ασφαλιστικό και τη φορολογία.  Προβλήματα που μόνο με ευρύ διάλογο και συνεργασία μπορούν να αντιμετωπιστούν. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: