Καθορισμός του συντελεστή δόμησης στο κέντρο της πόλης

Προς: Δήμαρχο Αχαρνών κ. Παναγιώτη Φωτιάδη

Κοινοποίηση: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Γιάννη Γρηγοριάδη

Θέμα: Καθορισμός του συντελεστή δόμησης στο κέντρο της πόλης

Κύριε Δήμαρχε,

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνει εδώ και χρόνια αποφάσεις σχετικά με τον καθορισμό (μείωση) του συντελεστή δόμησης στο κέντρο της πόλης μας.

Καμία από αυτές τις αποφάσεις δεν έχουν εκτελεστεί, γεγονός που εγείρει πολλά ερωτηματικά τόσο για το δήμο και το δημοτικό συμβούλιο, όσο και για τις υπόλοιπες κρατικές υπηρεσίες και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Νομαρχία) που εμπλέκονται στη διαδικασία.

Σας παρακαλώ πολύ να ενημερώσετε το Δημοτικό Συμβούλιο (α) Τι κινήσεις έχετε κάνει για την επίσημη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών, όσον αφορά τη μη εφαρμογή των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου και (β) Τι σκοπεύετε να πράξετε ως δημοτική αρχή για το θέμα του συντελεστή δόμησης, τόσο στο κέντρο όσο και στο σύνολο της πόλης μας.

Με τιμή,

Σπύρος Βρεττός
Δημοτικός Σύμβουλος Αχαρνών

Δεν υπάρχουν σχόλια: