Πολλά ερωτηματικά για το ΙΚΑ Αχαρνών...

Είναι γεγονός ότι η πρόθεση του ΙΚΑ για τη προσωρινή(;) μετακίνηση των υπηρεσιών του σε νέο κτίριο της πόλης μας, έχει δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά. Ερωτηματικά που προκύπτουν τόσο για τη θέση του νέου κτιρίου όσο και για την καταλληλότητα του.

Έλαβαν υπόψη τους και πως, οι υπεύθυνοι του ΙΚΑ ότι η νέα τοποθεσία βρίσκεται εκτός του κεντρικού πολεοδομικού ιστού της πόλης και χωρίς επαρκή συγκοινωνιακή κάλυψη;

Πόσο εύκολο είναι να κινούνται με τη σημερινή αστική συγκοινωνία (αραιά δρομολόγια, κακή ποιότητα υπηρεσιών) συνάνθρωποι μας, μεγάλης ηλικίας και με προβλήματα υγείας;

Μπορούμε να βασιστούμε στις υπηρεσίες της δημοτικής συγκοινωνίας με δεδομένη την σημερινή της κατάσταση, αλλά και την γενικότερη απαξίωση του θεσμού από την πολιτεία;

Είναι αλήθεια ότι το εμβαδόν του κτιρίου που παραχωρείται στο ΙΚΑ στο σύνολο του, είναι μικρότερο από το σύνολο των σημερινών κτιρίων και το μηνιαίο μίσθωμα διπλάσιο;

Πόσο γρήγορη, ασφαλής και τελικά αποτελεσματική είναι η μετατροπή ενός κτιρίου που έχει κατασκευαστεί για βιομηχανική χρήση σε κτίριο παροχής υπηρεσιών σε πολίτες;

Πως συμβιβάζεται αυτή η μετακίνηση με την πρόθεση του Δήμου και του ΙΚΑ να προχωρήσει η ανέγερση νέου κτιρίου του οργανισμού στο κέντρο της πόλης;

Αν όπως αφήνει να εννοηθεί τελευταία η διοίκηση του ΙΚΑ έχει σταματήσει η μετεγκατάσταση στο νέο κτίριο ποια είναι εν τέλει η νέα απόφαση του; Θα παραμείνει εκεί που είναι σήμερα ή θα μετακινηθεί αλλού;

Για όλους τους παραπάνω λόγους καλό θα ήταν με πρωτοβουλία του δήμου και του δημοτικού συμβουλίου να γίνει ανοικτή συζήτηση παρουσία εκπροσώπων του ΙΚΑ, εκπροσώπων των εργαζομένων και ασφαλισμένων, τοπικών φορέων, του ΟΑΣΑ και οποιουδήποτε άλλου κριθεί απαραίτητο, με σκοπό την αποσαφήνιση της σημερινής κατάστασης αλλά και των μελλοντικών προθέσεων του οργανισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: