Για να κρίνεις πρέπει να συγκρίνεις...

Προς: Δήμαρχο Αχαρνών, κ. Παναγιώτη Φωτιάδη
Κοινοποίηση: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Γιάννη Γρηγοριάδη

Θέμα: Απολογισμός Δημοτικής Αρχής 2007-2008

Κ. Δήμαρχε,
Μια από τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που ασφαλώς βρίσκεται στην ορθή κατεύθυνση είναι εκείνη που «υποχρεώνει» έναν Δήμο να καταρτίζει ετήσιο απολογισμό των πεπραγμένων, ώστε να γνωρίζει ο δημότης τι γίνεται για λογαριασμό του με τα χρήματα του.

Επειδή η υποχρέωση είναι πολύ σχετική στην ελληνική πραγματικότητα, είναι θετικό το γεγονός ότι η Δημοτική Αρχή τηρεί την δέσμευση της, έστω και αν δεν απέφυγε τον πειρασμό να δώσει διαφημιστική – προεκλογική απόχρωση στη σχετική διαδικασία.

Διαβάζοντας το φυλλάδιο για τον απολογισμό 2007-2008, μου δίδεται η εντύπωση ότι πάσχει σε ένα βασικό σημείο που αφορά τα στοιχεία παρελθόντων ετών με τα οποία εκ των πραγμάτων συγκρίνεται κάθε δημοτική αρχή.

Αν εξαιρέσει κανείς δύο πίνακες που αφορούν οικονομικά στοιχεία του δήμου, πουθενά αλλού δεν αναφέρονται δεδομένα για παλαιότερα έτη. Φυσικά δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι δεν υπάρχουν, μια που όλοι μπορούμε να ανακαλέσουμε στη μνήμη μας τους σχετικούς απολογισμούς που κάθε δημοτική αρχή παρουσιάζει προεκλογικά.

Ως δημότης πάνω απ’ όλα, επιθυμώ να γνωρίζω με βάση επίσημα στοιχεία την πορεία του δήμου διαχρονικά, ώστε να μπορώ να συγκρίνω και να κρίνω. Σας παρακαλώ να φροντίσετε ώστε οι υπηρεσίες του δήμου να συντάξουν και να δημοσιεύσουν πίνακες για τα παρακάτω ενδεικτικά ερωτήματα ή και όποια άλλα κρίνουν απαραίτητο, ανά έτος, τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα από το 1998 μέχρι σήμερα

(1) Ποιο ήταν το ύψος και το ποσοστό υλοποίησης σε προϋπολογισμούς και τεχνικά προγράμματα
(2) Ποια ήταν η χρηματοδότηση συνολικά για τους τομείς Περιβάλλοντος, Κοινωνικής πολιτικής , Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού.
(3) Πόσα έργα συνεχίστηκαν, ολοκληρώθηκαν και ξεκίνησαν.
(4) Πόσες πολεοδομικές μελέτες και πράξεις εφαρμογής ολοκληρώθηκαν και πόσες νέες ξεκίνησαν.
(5) Πόσα τετραγωνικά μέτρα πράσινου προστέθηκαν στην πόλη μας και πόσοι νέοι κοινόχρηστοι χώροι φτιάχτηκαν.
(6) Ποίες ήταν οι επενδύσεις σε εξοπλισμό καθαριότητας και υποδομές.
(7) Πόσα χιλιόμετρα αγωγών ακαθάρτων & ομβρίων, δρόμων και πεζοδρομίων κατασκευάστηκαν.
(8) Πόσα νέα σχολεία και σχολικές αίθουσες δημιουργήθηκαν.
(9) Με πόσα και ποια προγράμματα ενισχύθηκε η απασχόληση και η ανάπτυξη στον τόπο μας
(10) Πόσα ΚΑΠΗ και Παιδικοί σταθμοί κατασκευάστηκαν.
Με τιμή,


Σπύρος Βρεττός
Δημοτικός Σύμβουλος Αχαρνών

Δεν υπάρχουν σχόλια: