Μελέτη για την ανάπτυξη των υποδομών ευρυζωνικότητας

Ίσως να φαίνεται παράδοξο σε κάποιους, να ενδιαφέρεται ένας δήμος που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα στην καθημερινότητα του με την ευρυζωνικότητα και τις νέες τεχνολογίες, αλλά δεν είναι έτσι.

Ο δήμος μας οφείλει να εκπονήσει μελέτη για την ανάπτυξη των υποδομών ευρυζωνικότητας, τόσο για τη διασύνδεση των δημοσίων κτιρίων που στεγάζουν υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα που βρίσκονται εκτός του Δημαρχείου (ΚΑΠΗ, Παιδικοί Σταθμοί ) , όσο και για το σύνολο της πόλης (Νοικοκυριά, επιχειρήσεις, σχολεία κ.α).

Οι υποδομές ευρυζωνικότητας είναι οι υποδομές της κοινωνίας της γνώσης και δίνουν νέες δυνατότητες στη διοίκηση, την εκπαίδευση ακόμα και την ιατρική. Δεν είναι πολυτέλεια για το δήμο μας, αλλά αναγκαιότητα που αφορά άμεσα την ποιότητα της ζωής μας στην πόλη, εξίσου όσο την αφορούν η ανάπτυξη των υπολοίπων δικτύων κοινής ωφελείας .

Δεν υπάρχουν σχόλια: