Αξιολόγηση της ανακύκλωσης και εκπτώσεις επί των δημοτικών τελών

Προς: Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος κ. Σωκράτη Πετρόπουλο
Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Νίκο Κολετζάκη

Κοινοποίηση: Δήμαρχο Αχαρνών, κ. Παναγιώτη Φωτιάδη
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Γιάννη Γρηγοριάδη

Θέμα: Αξιολόγηση της ανακύκλωσης και εκπτώσεις επί των δημοτικών τελών.

Κ. Αντιδήμαρχε,

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού περιβάλλοντος κ. Σουφλιά, προωθείται (με τη συνεργασία όλων των συστημάτων ανακύκλωσης) νέο μοντέλο χρηματοδότησης των δήμων, για την υποστήριξη της συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων που συγκεντρώνονται στους «μπλε κάδους».

Πιο συγκεκριμένα , η επιπλέον οικονομική ενίσχυση ανά ΟΤΑ που θα δίνεται από το Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών είναι κλιμακωτή και υπολογίζεται με βάση την ποσότητα αποβλήτων που συλλέγεται ανά κάτοικο σε ετήσια βάση.

Στα πλαίσια αυτά ένας δήμος που θα συλλέγει έως οκτώ (8) κιλά ανά κάτοικο σε ετήσια βάση θα χρηματοδοτείται με 30 ευρώ τον τόνο, από το Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης. Αντίστοιχα, εάν συλλέγει από οκτώ (8) έως δεκαπέντε (15) κιλά ανά κάτοικο σε ετήσια βάση θα χρηματοδοτείται με 40 ευρώ τον τόνο κ.ο.κ.

Ανεξάρτητα από την ορθότητα ή όχι των παραπάνω ο Δήμος Αχαρνών οφείλει να ελέγχει την αποδοτικότητα του συστήματος ανακύκλωσης που εφαρμόζει, με σκοπό καταρχήν την βελτιστοποίηση του αλλά και για την οποιαδήποτε άλλη αξιοποίηση του στοιχείου αυτού.

Σας παρακαλώ να εξετάσετε και να ενημερώσετε το Δημοτικό Συμβούλιο όσον αφορά:

α) Πόσα κιλά αποβλήτων ανά κάτοικο έχουν συλλεχθεί στην πόλη μας από την εφαρμογή του συστήματος μέχρι σήμερα.

β) Εάν κρίνετε σκόπιμο να συνδεθεί η επίδοση αυτή με εκπτώσεις επί των Δημοτικών Τελών που καταβάλουν οι δημότες, ώστε να δημιουργηθεί έτσι ένα επιπλέον σύστημα «συλλογικής επιβράβευσης» που θα προωθήσει περαιτέρω την πρακτική της ανακύκλωσης.Με τιμή,
Σπύρος Βρεττός
Δημοτικός Σύμβουλος Αχαρνών

Δεν υπάρχουν σχόλια: