Να γίνει συνάντηση για το Ολυμπιακό Ακίνητο

Η απόφαση που ομόφωνα έλαβε το δημοτικό συμβούλιο σχετικά με το Ολυμπιακό Ακίνητο στον οικισμό Ολυμπιακό Χωριό του δήμου Αχαρνών, το οποίο σκανδαλωδώς παραχωρήθηκε στην μονή Βατοπεδίου, δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να μείνει στο ντουλάπι.

Ο δήμαρχος, μαζί με τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων φυσικά, μπορούν να μεταφέρουν το αίτημα μας στους υπεύθυνους του υπουργείου και όπου αλλού χρειαστεί.

Το Ολυμπιακό Ακίνητο είναι το μεγαλύτερο κτίριο των Αχαρνών και η αξιοποίηση του σε όφελος των δημοτών μας, είναι μια δίκαιη απαίτηση που δεν έχουμε κανένα λόγο να φοβηθούμε να εγείρουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: